Meer informatie
of aanmelden voor de nieuwsbrief?


   

   

  Stichting Aara Nijmegen
  KvK 64320618

  Privacy

  Aara foundation legt gegevens vast zoals naam en emailadres die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap), het beantwoorden van uw vraag, of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

  Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten actviteiten.

  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

  U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan stichtingaara@gmail.com.


  Deze website is tot stand gekomen met dank aan Michel Wolf, mwontwerp.nl