VANAF NU VERKRIJGBAAR

Online te bestellen bij uitgeverij aspekt of bij bol.com

Een verboden dochter uit India

Adoptie, terugkeer en bezinning

Asha Dijkstra is geadopteerd uit India. Als meisje mocht zij niet bij haar biologische ouders opgroeien. Thema’s als identiteit, inclusie en gendergelijkheid zijn verweven in haar persoonlijke verhaal ondersteund met onderzoek. Asha werkt bij de Inspectie van het Onderwijs en denkt als ervaringsdeskundige mee over adoptiebeleid. Tevens heeft zij een eigen stichting: Aara Foundation.

Asha_2022_web

Waarom dit levensverhaal?

We hebben allemaal een verhaal. Een verhaal dat zich kenmerkt door levenservaringen die gepaard gaan met verdriet, angst, vreugde en plezier. We zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden, gevoelens en belevenissen. We passeren in ons leven diverse stations waar we mensen ontmoeten en afscheid nemen van mensen.

Graag neem ik je mee in mijn verhaal. In dit boek staan mijn ervaringen als geadopteerde centraal. Deze ervaringen valideer ik met de uitkomsten van verschillende onderzoeken. Wat ik schrijf geldt uiteraard niet voor alle geadopteerden. In sommige beschrijvingen zullen ook juist niet-geadopteerden zich herkennen.

Ik deel mijn verhaal om een stukje bij te dragen aan het maatschappelijk gedachtegoed over adoptie en om je inzicht te geven in de wereld van afstand en adoptie en de impact daarvan op mijn leven. Afgestaan en daarna geadopteerd zijn is een bewezen trauma en daar gaat iedereen anders mee om. Ik geef aan wat deze gebeurtenis voor mij betekent en hoe dit levensfeit altijd een rol zal blijven spelen in mijn leven.

“Als buitenstaander kun je nooit ervaren hoe het is om geadopteerd te zijn uit een cultuur die zo ver weg lijkt te staat van de onze, maar dichterbij dan de persoonlijke vertellingen van Asha kun je niet komen. Indrukwekkend en confronterend.”

Brigitte Ars, journaliste en auteur Hoe wikkel je een sari om, een Nederlandse vrouw in India.
Auteur Querido Waar is het avontuur? – Oprichter platform AliceGoesWild.nlAvontuurlijk Leven podcast – spreker, docent BUas, editor Columbus Travel & academic adventurer.

“Een zeer aangrijpend en persoonlijk verhaal van de uit India geadopteerde Asha over geadopteerd zijn, afstand, verlies, terugvinden en opnieuw verliezen. Asha neemt je op indringende wijze mee in haar zoektocht naar haar identiteit en acceptatie. Prachtig en ontroerend hoe zij de relatie met en tussen haar twee moeders beschrijft. Drie sterke vrouwen die verbonden zijn in hun liefde voor elkaar. Een ‘must read’. Zeer aanbevelenswaardig.”

Ina H.R. Hut, directeur-bestuurder CoMensha, hét Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel en klokkenluider op het gebied van interlandelijke adoptie.

Audio & Video | Media

Het vinden van je familie

Ik had nog niets verkeerds gedaan


Lees HIER
het interview uit
VAG-magazine
september 2023


 

Podcast NRC

Reviews

Hoe is het om geadopteerd te zijn?

Asha, geboren in India, heeft een prachtig en ontroerend boek geschreven. Over haar ervaringen, gevoelens en belevingen als geadopteerd kind in Nederland. Hoe het voelt om met Indiase DNA op te groeien in Nederland. Haar blijdschap als ze van haar ouders een bruine pop met zwart haar krijgt. De pop lijkt immers op een Indiaas meisje. Over de liefde van haar adoptie-ouders en de dankbaarheid dat zij de waarheid nooit voor Asha verborgen hielden. Het gaat over haar trots op haar Indiase afkomst en haar toenemend verlangen om op zoek te gaan naar haar oorsprong in India. Over haar zoektocht naar haar wortels, haar verleden in dat verre onbekende maar toch ook weer herkenbare India. Over vreugde als Asha hoort dat ze een grote Indiase familie heeft, haar eerste brief ontvangt van haar biologische moeder en op haar vijftiende haar biologische moeder kan omhelzen. Over teleurstellingen als India vreemd overkomt. Ze spreekt de taal niet en ze voelt zich zo anders. En voelt haar biologische moeder wel als haar moeder? Of hoe ga je om met broers en zussen waar je niets mee deelt, behalve je ouders? En de vraag, waarom ben ik afgestaan? Het gaat over pijn en verdriet die Asha voelt over haar scheiding van haar biologische moeder. Maar ook als ze haar adoptievader (aan elkaar) op jonge leeftijd verliest.

Asha neemt je mee in de complexe Indiase samenleving. Over de positie van de vrouw en de Dalits, het uithuwelijken, de kleuren en geuren van het land. En ze gaat in op actuele debatten over adoptie. Het is een schitterend persoonlijk levensverhaal, ontroerend en aangrijpend eerlijk over haar adoptie’.

Marten van den Berg, Nederlandse Ambassadeur India

Overwegingen

Voor Asha Dijkstra, de schrijfster van dit uitstekend leesbare boek, geldt al helemaal, wat al enkele decennia eerder werd geconcludeerd ‘Volwassen geadopteerden laten duidelijk van zich horen’. Asha is één van de meer dan drieduizend in India geboren kinderen, die via adoptie in een Nederlands gezin opgroeiden.

Sinds het begin van deze eeuw vertrouwen steeds meer geadopteerden, ook zij die binnen Nederland werden geadopteerd, hun levensverhaal toe aan het papier. Al deze verhalen laten zien hoe ingrijpend en complex hun ervaring van het geadopteerd zijn is. Het niet opgroeien bij de eigen vader en moeder en dan ook nog verder leven in een heel ander land, met vreemde mensen, die als nieuwe ouders moeten worden beschouwd, met een nieuwe naam, een andere taal, vaak een andere religie, een andere cultuur en een ander klimaat, brengt bij velen psychologische verwarring met zich mee en onzekerheid over de vraag wie men nu eigenlijk is en waar men thuishoort.

Zo ook Asha: ‘Mijn identiteit wordt grotendeels gevoed en gevormd door mijn genen, mijn (voor) ouders.’
Met soms een maandenlang verblijf in India, leerde Asha de afgelopen jaren de cultuur veel beter kennen, de schoonheid van het land, de ongeschreven regels en de gastvrijheid, maar vooral ook leerde ze meer over de positie van de vrouw in India. Zij blijkt haar leven te danken te hebben aan de kracht van haar moeder, die zich verzette tegen een abortus, zoals haar vader wilde, omdat er nu eerst maar een jongen geboren moest worden. Asha afstaan ter adoptie was het enige wat haar moeder restte.

In haar boek komt ze steeds weer terug op de positie van de Indiase vrouwen en ze vergelijkt deze met die van Nederlandse vrouwen. Conclusie is, dat er nog een lange weg te gaan is.

Asha heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt waarin twee werelden in één persoon zijn samengekomen. Niet gemakkelijk, gezien haar complexe achtergrond. Haar kritische blik en haar gevoel van verbondenheid met zowel Nederland als India, hebben haar gemaakt tot wie ze nu is. Asha is een onafhankelijke, warme, empathische vrouw, met oog voor verbinding en liefde.

Met dit boek hoopt Asha een bijdrage te leveren aan het noodzakelijke proces van transformatie in India. Zij heeft haar boek helder en overtuigend opgebouwd en inhoud gegeven. Haar werk zal in India een stimulans kunnen zijn voor de noodzakelijke veranderingen in het denken over de plaats van de vrouw. Ook draagt het boek bij aan belangrijke inzichten, die relevant zijn voor de hulpverlening aan geadopteerden. Maar ook voor de adoptieouders, familieleden en voor gadopteeerden zelf kan haar boek bijdragen aan een beter begrip voor hun bijzondere situatie.

René Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie

Over de auteur

Asha Dijkstra werd na haar geboorte op 5 januari 1979 in de Indiase hoofdstad New Delhi, ondergebracht in een kindertehuis. Vier maanden oud adopteerden de Nederlanders Marijke en Jan haar, waarna ze als enig kind opgroeide in Limburg. Jan overleed toen Asha 9 jaar oud was en inmiddels is Huub alweer 24 jaar Marijke’s nieuwe partner.

Via een lange schoolcarriére van mavo, havo, hbo-propedeuse naar de universitaire studie ‘Filosofie en Geschiedenis van het onderwijs’. Daarna volgde nog de studie ‘Opleidingskunde’.

In 1994 keerde zij voor het eerst terug naar haar geboorteland, waar ze haar biologische familie ontmoette. Inmiddels is ze 15 keer teruggeweest, voor het laatst in 2019. Haar biologische ouders zijn intussen overleden en met haar broer en twee zussen heeft ze, na de nodige verwikkelingen, geen contact meer.

In 2015 richtte ze de stichting ‘Aara Foundation’ op waarin ze samen met Tara Projects, een lokale partner in Delhi, werkt aan het bevorderen van onderwijs aan kinderen in sloppenwijken. Aara Foundation richt zich ook op de verbetering van de positie van vrouwen, door het ondersteunen van lessen in weerbaarheidstraining. Tevens richt Aara zich op gendereducatie voor jongens en meisjes uit sloppenwijken.

Asha werkt sinds augustus 2022 bij de Inspectie van het Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiervoor werkte zij elf jaar bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) van waaruit ze tevens als senior beleidsadviseur gedetacheerd was bij de Vereniging Hogescholen.

Als ervaringsdeskundige geeft ze lezingen en workshops over afstand en adoptie. Ze draagt bij aan de ontwikkeling van de minor/ post-hbo opleiding ‘Professioneel ondersteunen na afstand en adoptie’ aan de HAN.302

Asha is verbonden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid met betrekking tot de wetgeving inzake adoptie en de oprichting van een expertisecentrum, waar geadopteerden en hun relaties terecht
kunnen voor informatie en ondersteuning.

In 2019 liet Asha haar vriend Wouter kennis maken met India en de plek waar ze is geboren.

Asha_5jaar
Asha_moeder Asha