Licht & hoop voor kinderen en vrouwen in India

Visie

Iedereen verdient een gelijkwaardig bestaan, een bestaan waar ontwikkeling en groei mogelijk zijn. Aara draagt bij aan het creëren van kansen voor kinderen en vrouwen waarbij aandacht is voor gelijkwaardigheid en ruimte is voor diversiteit.

Aara

  • levert een bijdrage aan het creëren van gelijke kansen op onderwijs voor kinderen;
  • levert een bijdrage aan het versterken van de positie van vrouwen in India.

Wij doen dit door aan te sluiten bij lokale projecten in India. Tevens initiëren we eigen projecten met bijbehorende activiteiten.

Activiteiten

Aara werkt projectmatig. Dit betekent dat wij per project via verschillende kanalen geld inzamelen om het betreffende project te kunnen uitvoeren. Aan de projecten van Aara zijn diverse activiteiten gekoppeld die bijdragen aan het realiseren van onze doelen:

  • geven van workshops, voorlichting en advies gericht op empowerment, diversiteit en gelijkwaardigheid;
  • ondersteunen en uitvoeren van activiteiten voor kinderen gericht op educatie;
  • fondsenwerving.

Het Nederlandse bestuur van Stichting Aara werkt geheel op basis van vrijwilligheid.

Organisatie

De organisatie van Aara richt zich op duurzame ondersteuning. We voeren onze projecten onder andere uit met lokale NGO-partners. Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op een maatschappelijk belang. Denk hierbij aan organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of mensenrechten.

 

Home_1

Deze website is ontworpen en ontwikkeld door Big Sister Webcommunicatie